HEALTHY  LIFESTYLE
gt b hnh gbtf vr. cd ecd
v rf. vtg nh njy nhy tbg frd c
v r b ht hynh. fv dcsx. dh j nhgf
bgt. ny hng tbv fr v fcdes c. hbgtvf bgt b h bgt rf vrfde
ANG  LUNAS PARA SA MGA PARASITIC INFECTIONS. Natuklasan ng isang magaling na  Parasitologist ang mabisang paraan upang maalis ang mga mapaminsalang  parasites sa katawan.
vr b t b n mu. u,i. i ,l, i u gfvfvdc
vrf. gtn njym. ythg bfvcd xs
b tgbgt fv r vfr dc
v fr v bh t ht grvf ec
vgr b hynujy. h t frv rfb yhtb h bvrf v r v
Ayon sa  statistics, humigit 1 bilyong katao ang infected ng human papillomavirus  (HPV). Sa katunayan, maaring meron ka na pala nito ngunit, hindi mo lamang  namamalayan.
Ang  iyong mga katanungan tungkol sa human papillomavirus (HPV) ay sasagutin ni:
Dr.  Edgardo Asuncion

Associate  Professor, M.D. - Head of the Research Institute of Medical Parasitology and  Tropical Medicine sa Muntinlupa. Si Dr. Asuncion ay sumulat ng humigit sa 60  scientific papers tungkol sa molecular parasitology.
b hyb h gt b. rfvecd
v t btg fr vfr
vf rv r bt bht ny n. b gfr vf e dec dce
g b gtbrf v. rf edc
tg b gt vfrvfr
Ayon sa  statistics, humigit 1 bilyong katao ang infected ng human papillomavirus  (HPV). Sa katunayan, maaring meron ka na pala nito ngunit, hindi mo lamang  namamalayan.
btg b gt rb
vr. b tb y n j6y htgrfedw
vrf bg t b grf eved cde
by hn ju n uj nhyg btgbgt b r b
Sa  ginawang pag-aaral ng Research Institute of Medical Parasitology and Tropical  Medicine, napag-alaman na ang pagkakaroon ng impeksiyong dulot ng mga  parasites ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng papillomas ang ating katawan.  Ang mga waste metabolic products na nililikha ng mga parasites ay  nakakatulong upang makalikha ng favorable environment sa tiyan upang dumami  ang putrefactive bacteria. Ito ang siyang rason kung bakit nakikitaan ng  papillomas ang mga taong infected ng parasites.
yjh nm ku kmi jum hy gtb gt b. trfv
gtv. bhy b tgf rv fr ec fed
v rf b tb nyh n tg rv fecd
bht n m u mk. mk umnjhybgt. vrf vr
Sa araw  na ito, ating makakausap natin ang head ng Research Institute of Medical  Parasitology and Tropical Medicine na si Dr. Edgardo Asuncion upang tayo’y  mas mabigyang linaw tungkol sa paksa nito
r g b t b t b rgf vd cs
um j ,li . il,k jjm jy hnn
gtb. mk im ujyh tg r f. d s
Dr.  Asuncion, magandang tanghali po! Sisimulan ko ang ating interview sa  pinakamahalagang tanong. Totoo po ba na ang Pilipinas ang nangungunang bansa  sa may pinakamaraming tao na infected ng parasites?
bt g bht b t yh tgrvf cde
vrf v. b tbt b
bgt. jukuj mk uj hy nhy gt. n. j. uyhnvb gb
nj yhn ju m ujm. m. mikuj nyh. tgb
Oo,  Pilipinas ang pinaka-nangunguna sa dami ng mga tao na infected ng parasites.  Ito’y dahil marami sa populasyon ay nakatira sa maruming lugar, dagdag pa ang  kawalang aksyon ng mga awtoridad tungkol sa problemang ito.
v fed bgrb r. d cvde vcdc dsc
v tgb t gfr v
bg. bht gbrf vf dcde
vdb grbv. csdcs c sc
Dr.  Asuncion, gaano po katotoo ang iyong nakalap na impormasyon tungkol sa  relasyon ng pagkakaroon ng parasitic infection sa papillomavirus?
vr f b t bth n. ynu i mugbf
vgr f bgt b grfv fed
bgt. b jn u nj yhtgr v rv. f
c d. 4 e
Sa mga  taong nakalipas, ang medical community ay naniniwala na ang papillomas ay  sexually transmitted. Subalit, napatunayan ng mga bagong pag-aaral na ang  pagkakaroon ng problema sa tiyan at atay ang isa pang maaring dahilan nito.  Madalas ang mga problemang ito ay makikita sa mga taong infected ng  parasites. Dagdag pa ng mga siyentipiko, hindi ito dapat ipagsawalang-bahala  dahil ang mga simpleng sintomas ng impeksiyon ay maaring mauwi sa mas  malubhang karamdaman.
bgt. nhy n hytg b rfv hy jn nhyt grv r. f
v r btg b gt fr v frc
bgt. nhy n hytg b rfv hy jn nhyt grv r. f
v htny hgbt frv  edc e
cd. r re r
cd. r re r
Lubos  akong naniniwala sa ginawang pag-aaral ng aming ahensiya. Ang simpleng  pagtubo ng papillomas ay maaring magdulot ng mas malubhang sakit. Humigit  kumulang 92% ng dahilan ng pagkamatay ay dahil sa parasite infection. At  hindi pa kasama dito ang mga tinatawag na “natural deaths,” dahil marami rin  sa mga iyon ay dahil sa napabayaang parasites sa loob ng kanilang  katawan.
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
ve f b ge b fev cxsc. asz
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
Madalas,  pag narinig ng tao ang salitang parasite, iisipin nila na ito’y simpleng  bulate lamang. Kaya paano ito nagdudulot ng papilloma at kamatayan?
vf. f
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
cd r r c d
Isang  malaking pagkakamali na akalaing ang human parasites ay simpleng bulate  lamang. May malaking bilang ng sari’t saring parasites ang naninirahan sa  iba’t ibang bahagi ng katawan. Sa madaling sabi, ang bawat isa rin sa mga ito  ay nagdadala ng iba’t ibang karamdaman. Halimbawa ang mga bulate, lalo na ang  mga helminths ay tunay na mapanganib sa katawan. Literal na nagdudulot ito ng  pagkabulok ng tiyan na maaring mauwi sa pagkamatay. Mas mahirap din ito  ma-detect at maalis.
vfe. b f. b fv d svs vcs
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
r fv b t. nhy. n yj. ht grfvdec sw s
vfe. b f. b fv d svs vcs
Bukod pa  sa mga helminths, may iba pang uri ng parasites ang maaring manirahan sa  atay, utak, baga, dugo, at tiyan. Halos lahat ng ito ay nakakamatay. Ang ilan  ay agresibo ngunit, ang ilan ay tahimik lamang at hindi agad mapapansin  hanggang sa tuluyan nang lumala at ang pasyente ay mamatay.
rvf. bgt hny njy hgt vfes c s
vrf v r b t bth bg rfv
rvf. bgt hny njy hgt vfes c s
w e. e
Meggyőződésem, hogy majdnem minden emberben vannak élősködők. Csak az emberek többségében nagyon nehéz megtalálni és egyáltalán észrevenni őket. Amikor megjelennek a paraziták okozta fertőzések tünetei, az orvosok általában csak a tüneteket kezelik. Még az emberi test boncolása során is speciális vizsgálatokra van szükség a paraziták kimutatásához. Legalábbis az esetek többségében
Naniniwala  ako na halos lahat ay infected ng parasites. Sadyang mahirap lamang ma-detect  ang mga ito. Kapag nagpakita nang mga sintomas ng parasite infection ang  pasyente, susubukan ng doktor na gamutin ito. Ngunit, kahit dumaan pa siya sa  pagsusuri hindi ito sapat upang lubusang ma-detect ang mga ito.
May  libu-libong uri ng parasites ang kayang manirahan sa iyong atay, utak, baga,  dugo, at tiyan. Marami sa mga ito ay nakakamatay at madalas ay nagsisimula sa  paglabas ng papillomas.
c dc dcd
f r e d e d w xw sx
Maari ba  na kayo’y magbigay ng mga tiyak na halimbawa ng parasitic infection?
c dc dcd
cd v d cd cd
Marami  akong pwedeng ibigay na halimbawa ngunit, magpo-pokus ako sa  pinaka-mapanganib na epekto na idinudulot ng mga parasites.
ve f bgr bvfe v ef ve
c dcfd cd c d
Unang-una,  ang ilang uri ng tapeworms ay maaring magdulot ng cancer. Lilinawin ko na  hindi mismo ang tao ang nagkakaroon ng impeksiyon kundi ang mga bulate. Kapag  kumalat ang malignant cells ng mga bulate, kakalat din ito sa katawan ng tao.  Ito’y nangyayari kapag ang itlog ng bulate ay nakapasok sa lymph nodes mula  sa tiyan. Ang resulta ay nagiging cancerous tumors ito na mabilis kumakalat  sa katawan. Maari kang mamatay sa loob lamang ng ilang buwan. Noong nakaraang  linggo lang, may isa na namang panibagong kaso nang ganitong uri ng  pagkamatay.
vef. brt. vfe v efv
Pokus ng  larawan: cells ng malignant tumor na napapasa sa tao mula sa parasite  worm.
vr f brg ve. v ev
Isa pang  bahagi ng katawan na maaring magkaroon ng parasite infection ay ang utak. Ito  ay mauuwi sa neurosis, mabilis na pagkapagod, pagkairita, at mood swings. Sa  huling stage, ang utak ay mapupuno ng mga parasites at mas malubhang sakit  ang mabubuo na siya ring hahantong sa kamatayan.
c dv. fg v c d c d cx
Ang  pangatlong halimbawa ng parasite infection ay sa puso. Pinaniniwalaan ng  marami na ito’y bihirang sakit ngunit, ang katotohanan ay 23% ng populasyon  ay may heartworms o isa sa bawat apat na katao. Sa unang stage, halos ang mga  ito ay invisible at walang anumang mararamdamang sintomas sa katawan. Ngunit  sa paglipas ng mga araw, mas magiging kapansin-pansin ang epekto nito sa puso  na magdudulot ng iba’t ibang karamdaman. Ang biglaang pagkamatay o ang  tinatawag na cardiac arrest ay halos 100% dulot ng mga parasites na ito.
ve f b. fds vde vc
c dv fd c d cd
Ano pa  ang ibang peligro na dulot ng parasitic infection?
cd v dc. d cd
Sa  kalalakihan, ang mga parasites ay nagdudulot ng: HPV, prostatitis, pagkabaog,  prostate adenoma, cystitis, at kidney and bladder stones.
c dc dcd
Sa  kababaihan: pain and inflammation ng ovaries. HPV, fibroma, myoma,  fibrocystic mastopathy, inflammation ng adrenal glands, bladder at kidneys.  Nariyan din ang premature skin aging, wrinkles, under eye bags, warts at  papillomas sa mukha at katawan.
c dc dcd
cd c g. vt v rc d
Paano  niyo po maproprotektahan ang iyong sarili sa mga parasites? Mayroon bang mga  pagsusuri o gamot na available?
cd. v d. v
Sa  kasamaang palad,gaya ng nabanggit ko kanina, walang accurate na paraan upang  ma-diagnose ang parasites sa loob ng katawan. Ito’y bahagyang dahil sa  humigit kumulang 2,000 species ng parasites na alam natin, at dagdag pa na  sadyang mahirap lamang din talaga ma-detect ang mga ito. Ang kompletong  procedure para sa analysis ng parasites sa Pilipinas ay available lamang sa  iilang laboratoryo at lubhang napakamahal ang presyo nito.
dc v d cd. cd
Ang mga  sumusunod ay sintomas ng parasitic infection sa katawan:
v vf v
d v fg vfd vfd
 • Ang  pangunahing sitomas ay pagkakaroon ng papillomas sa katawan
 • Mabahong  hininga
 • Allergies  (rashes, watery eyes, runny nose)
 • Rashes  at pamumula ng balat
 • Sipon,  tonsillitis, nasal congestion
 • Chronic  fatigue (mabilis ka makaramdam ng pagod, kahit may sapat na tulog)
 • Madalas  na pananakit ng ulo
 • Constipation  (tibi) o diarrhea (pagtatae)
 • Pananakit  ng mga kasukasuan
 • Pagiging  matatakutin, problema sa pagtulog, at pagkawala ng gana kumain
 • Dark  circles at eyebags sa ilalim ng mga mata
Kung  nakakaranas ka ng isa sa mga sintomas na ito, may 99% na posibilidad na ikaw  ay mayroong parasites sa iyong katawan na kailangan ng agarang aksyon.
v vf v
ef d sc d c dc
Hindi  madali maghanap ng gamot pang-alis ng parasite infection sa katawan dahil sa  ngayon nag-iisa lamang ang treatment para dito. Ngunit, mabuti na lamang  dahil ito’y nagawa dito sa Pilipinas.
v vf v
cd v. d d d cd
Ang  anti-parasitic remedy na ito ay tinatawag na Organic teatox, at ito ay dinidistribute  sa halagang ₱1,830 lamang para sa lahat ng nangangailangan nito. Ang Organic teatox ay  ginawa katuwang ang Institute of Parasitology ng Philippine Academy of  Sciences at grupo ng mga independent young scientists. Gumawa at pinag-aralan  namin ang dalawang dosenang uri ng gamot para sa parasitic infection at sa  huli, napag-alaman naming na ang Organic teatox ang siyang pinaka-epektibo sa mga  ito.
v vf v
Sa  ngayon, ito lamang ang available na epektibong remedy para maalis ang  parasites sa katawan. Kaya naman ang mga international pharmacy chains at  pharmaceutical companies ay nag-uunahan upang magkaroon ng supply nito.  Kumpara sa ibang antiparasitic drugs, ang gamot na ito ay epektibo sa lahat  ng uri ng parasites kahit sa mga nagtatagong parasites na mahirap ma-detect.  Nasabi ko na rin kanina na halos imposible malaman kung anong uri ng parasite  ang nasa katawan kaya naman ang Organic teatox ay pinapatay at nililinis ang lahat ng  parasites na naninirahan sa katawan mula sa utak at puso hanggang sa atay at  tiyan. Sa pamamagitan nito, makakasigurado ka na malilinis ang iyong buong  katawan. Walang ibang gamot ang kayang makagawa nito!
v vf v
Clinical  trials ng Organic teatox
v vf v
c d v d c dcd
Ang  clinical trials ng Organic teatox ay isinagawa noong katapusan ng 2017 sa Muntinlupa  Research Institute of Dermatology. May kabuuang bilang ng 3289 na kalahok ang  nakiisa sa pag-aaral na ito.
v vf v
 • 100% ng  mga kalahok ang naalis ang helminthiasis pati ang mga itlog nito.
 • 91% ng  mga kalahok ang bumalik sa normal ang function at kondisyon ng pancreas.
 • 83% ng  mga kalahok ang nagsabing nawala ang kanilang allergic dermatitis
 • 92% ng  mga kalahok ang nawala ang gastritis, ulcers, at diarrhea
 • 100% ng  mga kalahok ang nag-ulat na naaalis ang kanilang papillomavirus at  excrescences
Sa  tingin ko marami sa ating mga mambabasa ang interesadong malaman kung paano  makakakuha ng Organic teatox.
Ang  Organic teatox ay maaring bilhin ng kahit sinong residente ng Pilipinas
cd. r re r
cd. r re r
Upang  masigurado ang high efficiency ng Organic teatox at mapakilala ito sa karamihan ng  populasyon, ang Philippine Association of Dermatologist ng kinabibilangan ng  maraming kilala doktor tulad ni Dra. Vicki Belo ay ipinamamahagi ang gamot na  ito sa halagang ₱1,830 lamang.
cd. r re r
c dv d cd cd. cd
Maari  mong subukan sa iyong sarili kung gaano ka-epektibo ang gamot na ito.
c dv d vcd cxd
ANG  LAHAT NG RESIDENTE NG PILIPINAS AY MAARING UMORDER NG Organic teatox NA MAY KASAMA NG  DELIVERY SA PINAKAMALAPIT NA POST OFFICE
c dv df cd. cd
Dr.  Asuncion, ano po ang kailangan para makabili nito?
c d cd c dc
Dr.  Asuncion:
cd c g. vt v rc d
 • Mag-fill  out lamang ng application form sa website or sa form na matatagpuan sa ilalim  nito.
 • Maghintay  sa tawag ng operator, at sabihin kung saang address ide-deliver ang gamot.
 • Pagkatapos  ng 1-3 araw, pumunta sa post office para makuha ito.
cd v d c d cd
Ang pagsulong ay may bisa hanggang 31.07.2020 (kasama). Gayunpaman, nais kong iguhit ang iyong pansin sa katotohanan na may napakakaunting mga pakete ng diskwento na naiwan.
c d v. g fv d c. d c d
cd. r re r
cd. r re r
cd c g. vt v rc d
v vf v
₱3,660
v vf v
₱1,830
cd. r re r
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
cd c g. vt v rc d
cd. r re r

Komento:

cd c g. vt v rc d
cd. r re r
April  May Bustamante
v f. d es xx
I tried  this Organic teatox because marami akong papillomas sa leeg pati kilikili. Pang 5 araw  ko na at napansin ko talaga na malaki yng nbawas sa dami nila. Mas gumanda  rin yng pkirmdam ko at nabawasan yung laki ng tiyan ko.
dc dcdcd d
cd vf r
Princess  Hayley Santos
v f. d es xx
Na-deliver  agad yung Organic teatox kinabukasan. Bago ko simulan itong remedy na ito, I have a  lot of papillomas on my neck. Pero after ko uminom, sobrang na-shoock talaga  ako kasi sobrang dami ko palang bulate sa katawan. Ewww. Sobrang nakakadiri  kaya ilang araw na parang hindi man lang ako ginaganahan kumain.
d c dec
Rosaline  M. Eusebio
v f. d es xx
Guys,  grabe! Di kayo maniniwala sa nangyari saakin. Grabe talaga, bale nag-cr ako  tapos may nakakadiring lumabas saakin, sobraaang natakot ako!!!. My friend  advised me na magsimula ng treatment gamit itong Organic teatox kasi pareho kami ng  problema. Pagkatapos ng treatment, pumunta ako sa doctor tapos ang sabi niya  maayos naman daw ako at wala siyang nakitang kahit anong problem.
cd vf r
xws xws
Matthew  Tyler Dizon
v f. d es xx
Thank  u very much! Nung nagsimula akong uminom ng Organic teatox, di ko talaga na-imagine na  makakuha ako ng magandang result. Pero ngayon, waley na yung stomach ache ko.  Feeling ko talaga may something sa loob ko eh! Nawala na rin yung dyspnea,  yung pagkaduwal pati papillomas seryoso nawala rin. Ngayon 53 yrs old na ako  pero feel ko mas malakas pa ako kesa nung 30 ako. Salamat talaga sa mga tao  na nag-share ng info na to. Di mo to basta basta maririnig lang sa mga  doktor.
cd. c dv fv
Kristoffer  Abad
v f. d es xx
Snubkan  ko itong Organic teatox and sobrang amazing. I feel young and healthy. Natapos k na  yng treatment 8 months ago at grabe I feel so great atsaka d na aq masydong  nagkakasakit. Never ko inakala na makakakuha aq ng gnitong resulta.
c dv f. vf
John  Paul Barzaga
v f. d es xx
Recently  nakapanood ako ng documentary sa TV tungkol sa mga toxins at nakita ko nga  ang remedy na ito dun. Sabi nila ito raw ang pinakadabest na remedy para  maalis yung mga toxins sa katawan. TV yun kaya di naman sila nagsisinungalin  dun so syempre, umorder na rin ako para saakin.
cd vf r
xws xws
Lilian  April Charvel
v f. d es xx
I  ordered the remedy na, I caan’t wait na dumating! So excited!!!
cd vf r
xws xws
Jeferson  Mendoza
v f. d es xx
Madalas  sumasakit yung ulo ko pati meron din akong papillomas kaya uminom ako ng  Organic teatox sa loob mg ilang linggo at boom! Nawala lahat ng problema ko. Kaya nga  lang, napapaisip talaga ako kung ano-ano kaya talaga ang nasa loob ng katawan  ko? Scary!!!
xws xws
Dulce  Castillo
v f. d es xx
Tinuruan  ako ng lola ko kung paano alisin yung mga toxins gamit ang bigas. Yung buong  pamilya ko umiinom ng mixture na ito at gumagana naman kaso hindi lang ganun  ka-effective. Hindi rin siya nakakatulong sa mga papillomas kaya ako umorder  ng Organic teatox. Ngayon, wala na akong problema sa papillomas at saka tinigil na rin  naming yung pag-inom ng rice mixture at lumipat na kaming lahat sa Organic teatox. Mas  maganda yung epekto niya, napakasulit din ng presyo atsaka di na kailangan pa  mag-waste ng time sa pagpreprepare ng bigas. Super convenient. I love  Organic teatox!!!
cd vf r
xws xws
Rio  Alcantara
c dv dc d c d dc dc
Very  interesting interview po, doc. Thank you! Ang dami ko natutunan.
xws xws
Nicholas  Gutierrez
c dv dc d c d dc dc
Di ba to  scam??? Sounds fishy. Bakit sa internet lang binebenta?
xws xws
Dante  Arevalo
c dv dc d c d dc dc
I agree  sa mga comments. Nung magsimula akong uminom nito, may lumabas talaga  something saakin kaya I panicked at pumunta ako sa doktor. Inexamine niya ako  at sabi niya mga toxins lang yun na nag-accumulate sa tiyan. Nako, kung hindi  dahil sa Organic teatox baka namatay na ako within 2 or 3 years.
xws xws
Ma.  Kassandra Arciaga
c dv dc d c d dc dc
Nicholas  Gutierrez, di mo  ba nabasa yung  article? Anong scam scam ang pinagsasabi mo? Scam ba un kung magbabayad ka  lang pag natanggap mo na yung package? Umorder ako tapos dineliver nung  courier. Chineck ko muna lahat saka lang ako nagbayad. Sa panahon ngayon  lahat naman na binebenta sa internet, damit, shoes, kahit nga gamit sa bahay.  Atsaka mas convenient na bumili sa online no.
cd c f
c dv dc d c d dc dc
cd v f fv f
cd vf r
xws xws
cd. r re r
cd. r re r
cd. r re r
cd. r re r
₱3,660
cd. r re r
c dv dc d c d dc dc
₱1,830
cd. r re r
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
c dv dc d c d dc dc
c dv dc d c d dc dc
cdc dec